Lekdetectie onderzoek en specialistische droging

Lekdetectie onderzoek en specialistische droging

Door een vaste klant uit Groesbeek zijn wij verzocht om een controle uit te voeren op eerder gedaan herstel door deze. De bewoner heeft onze opdrachtgever gebeld nadat hij tot de ontdekking kwam dat er een gedeelte in de vloerbedekking verzadigd was met vocht. Bij aankomst door onze opdrachtgever heeft deze direct de lekkage kunnen lokaliseren en deze bleek afkomstig van een waterleiding. Hij heeft er dan ook voor gekozen om direct de leiding vanaf de meterkast tot aan de cv-ruimte te vervangen (ongeveer 2 meter). Hiermee was dan ook de lekkage verholpen.
Helaas ontstond er niet veel later een probleem bij de waterleverancier waardoor alle waterleidingen in Beek-Ubbergen tijdelijk onder grote waterdruk kwamen te staan. Hierop heeft onze opdrachtgever besloten een controle in het waterleiding netwerk uit te laten voeren om zodoende uit te sluiten dat er nog verdere lekkages waren ontstaan.

Isolatievloer drogingTen tijden van ons onderzoek heeft de meettechnici de waterleidingen voor een langere tijd onder druk gehad. Hieruit kwam naar voren dat er geen drukverlies meer aanwezig was en de leidingen hierdoor lekkage vrij verklaard konden worden. Echter trof de meettechnici wel een redelijke verzadiging aan in de bestaande cement-dekvloer. Het tapijt dat op deze vloer was aangebracht was dan ook al over het gehele appartement licht verzadigd met vocht. Hierop heeft de meettechnici direct contact opgenomen met onze opdrachtgever en aangegeven dat het een isolatievloer betrof die geforceerd gedroogd moest worden.
Isolatievloer drogingNa overleg met de opdrachtgever is er dan ook direct dezelfde dag een opname op locatie gedaan om de vochtlast steekproefsgewijs te meten. Hieruit kwam naar voren dat de isolatievloer over het gehele appartement van 80m2 geheel verzadigd was met vocht. Pompe Droogtechniek BV heeft dan ook direct een offerte uitgebracht aan de opdrachtgever en heeft na opdrachtverstrekking ook direct een isolatievloer droging uitgevoerd. De bewoner kon voor tijdelijk ergens anders verblijven en het meubilair in de woning is in samenspraak met Pompe Droogtechniek voor tijdelijk opgeslagen.
Door deze geforceerde droging heeft Pompe Droogtechniek BV het appartement in zijn geheel terug gedroogd naar normale meetwaarde en zo kon verdere schade aan wanden en cementdekvloer voorkomen worden. Ook de kans op eventuele schimmel- en spoorvorming is hiermee totaal teniet gedaan waardoor bewoner binnen enkele weken alweer van zijn appartement gebruik kon maken.