Droogtechniek

Na overlast van water of een andere vloeistof door lekkage of bij andere vochtproblemen, is het belangrijk dat het materiaal wat nat geworden is zo efficient mogelijk wordt gedroogd met de juiste droogtechniek. Aks materialen langdurig verzadigd zijn van vocht kan er namelijk schade optreden door bijvoorbeeld schimmel-aangroei.

Drogen met de juiste droogtechniek
Het gecontroleerd drogen van materialen naar hun zogenaamde “evenwichtswaarden” is maatwerk, ieder project vraagt om een andere droogtechniek. Allereerst wordt op locatie een opname gedaan om de aanwezige vochtlasten te bepalen. Daarnaast wordt er gekeken met welke constructies we te maken hebben en zal op basis van deze verkregen informatie een op maat gemaakt droogproces worden opgesteld. In het gehele proces wordt rekening gehouden met de krimp coëfficiënten van de verscheidene materialen om schade aan deze te voorkomen.

Verschillende droogtechnieken
Opstelling droging badkamer 5
Pompe Droogtechniek maakt gebruik van verschillende droogtechnieken.
Iedere constructie vergt namelijk zijn geheel eigen aanpak en begeleiding.
Verkiest men namelijk het enkel plaatsen van een condensdroger met ventilatoren kan er vaak schade ontstaan aan de constructies. Een belangrijk detail bij het droogproces is dan ook het begrip achter het drogen middels apparatuur.
Een condensdroger zorgt er namelijk voor dat vocht uit de te drogen ruimte wordt onttrokken. Deze zal dan ook de constructie niet doen drogen maar zorgt er enkel voor dat de relatieve luchtvochtigheid in de te drogen ruimte zal dalen.
De te drogen materialen zal zijn vocht vervolgens weer kunnen afstaan aan deze lucht. Echter als men geen ventilatie aanbrengt op de te drogen materialen zal deze een laagje vocht op het materiaal leggen waardoor nieuw vocht niet meer naar buiten kan treden.
Door het gebruik van ventilatoren blaast men feitelijk het laagje vocht van het materiaal de ruimte in en zal de relatieve luchtvochtigheid doen stijgen.
Er moet dan ook altijd een combinatie aangebracht worden van het terugbrengen van de relatieve luchtvochtigheid en het aanbrengen van ventilatie.
Doet men dit ongecontroleerd zal er schade ontstaan aan de te drogen materialen. De relatieve luchtvochtigheid zal tot een kritiek punt worden teruggebracht en de te drogen materialen zullen gaan krimpen. Het gevolg is schade aan de materialen in de vorm van bijvoorbeeld scheurvorming.
Bij Pompe Droogtechniek Nederland BV wordt dit dan ook zo veel als mogelijk gecontroleerd. Zo zullen wij gebruik maken van hygrostaatschakelaars die ervoor zorgen dat wanneer de relatieve luchtvochtigheid een kritiek punt bereikt de droger uitgeschakeld wordt. Hierdoor zal de relatieve luchtvochtigheid weer doen stijgen en zal de condensdroger weer opstarten.

Naast het gebruik van hygrostaatschakelaars zal ten tijde van de vochtmetingen een advies gegeven worden met betrekking tot het aanhouden van de apparatuur. Zo kan er bepaald worden dat de droger nog maar maximaal 4 uur per dag aangehouden mag worden. Al deze informatie zullen wij verkrijgen middels de tussentijdse vochtmetingen op locatie.

Isolatie drogen

beekWij bemerken de laatste tijd een toename van met vocht belaste isolatie. Dit heeft uiteraard te maken met het feit we tegenwoordig allen warm en droog willen verblijven in de door ons gehuurde of aangekochte leefruimten. Daarnaast wordt er tegenwoordig veel gekozen voor het aanbrengen van vloerverwarming. Deze wordt veelal op een isolatielaag aangebracht en in de smeervloer. Een probleem dat naar voren komt ten tijde van een lekkage aan deze is dat het water zich zal verzadigen in de isolatielaag. Het water kan hier dan ook vrij uitlopen daar de meeste isolatiematerialen een capillaire werking hebben en er geen compartimenten in zijn aangebracht. De lekkage wordt meestal pas opgemerkt als het al te laat is en wanden reeds het vocht opzuigen uit de isolatielaag.onderdruk principe - Specialistisch drogen
Gevolg is dat de isolatielaag volledig verzadigd is en zijn werking in warmteisolatie en geluidswering totaal teniet wordt gedaan.
Daarnaast is er geen enkele ventilatie in de isolatielaag waardoor er zich schimmelvorming zal voordoen in deze laag en er schade wordt berokkend aan de erboven gelegen smeer- en afwerkvloer.
Het is dan ook van belang dat de isolatielaag in zijn volledigheid wordt terug gedroogd om al deze problemen te voorkomen.
Bij Pompe Droogtechniek Nederland B.V. hebben wij ons dan ook volledig gespecialiseerd in het drogen van de isolatielagen middels een onderdrukdroging. Zo boren wij gaten in de vloer tot aan de isolatielaag. Vervolgens sluiten wij op deze gaten slangen aan die allen uitkomen bij een onderdrukturbine. Deze zal ervoor zorgen dat er ventilatie gecreëerd wordt in de isolatielaag en de vochtlasten worden weggenomen. Dit in combinatie met condensdrogers en ventilatoren zal ervoor zorgen dat een dergelijke isolatielaag binnen 4 tot 6 weken geheel gedroogd is en herstelwerkzaamheden aan de afwerking kunnen plaatsvinden.

Schimmelvorming
aspergillus
Uiteraard zullen wij middels het drogen van een isolatielaag niet eerst de aanwezige schimmels kunnen verwijderen. Hierdoor maken wij gebruik van HEPA filters. Deze filters zullen alle schadelijke luchtstromen opvangen en filteren alvorens deze de ruimte ingeblazen worden. Hierdoor kan een woning bewoonbaar blijven ten tijde van een dergelijk droogproces zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid van de bewoners.