Meettechnieken

droging_meetapparatuur

Pompe Droogtechniek Nederland B.V. maakt gebruik van diverse meettechnieken om de vochtlasten in kaart te brengen.
Zo is het mogelijk om middels onze apparatuur de volgende metingen te verrichten:

  • Oppervlaktemetingen
  • Dieptemetingen
  • Isolatiemetingen middels vlakelektroden
  • Carbid metingen
  • RV-metingen (relatieve luchtvochtigheid)
  • Temperatuur metingen
  • Dauwpunt metingen
  • IR-metingen (warmtebeelden)

Alle metingen worden bij ons verricht met dezelfde apparatuur, hierdoor kunnen we flexibel en snel plannen en zijn alle gemeten waarden met elkaar te refereren ongeacht welke droogspecialist er op locatie is om de metingen te verrichten.
Door de heldere en open communicatie middels onze rapportages kan iedere droogspecialist verder gaan op het reeds in gestarte droogproces en is er volledige flexibiliteit.

Voor de uitvoering van de metingen maken wij gebruik van onderstaande apparatuur en technieken;

Diélektrisch meetprocedé
T2000
Het diélektrisch meetprocedé is een beschadigingsvrij vochtonderzoek. Het meet de vochtlasten en vochtverdelingen in de verschillende bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, hout, cement en isolatiematerialen. Deze vochtmetingen zijn gebaseerd op verandering van het zogenaamde diélektrische constante van een materiaal. Een verandering hierin wordt namelijk veroorzaakt door de hoeveelheid vochtlast. Deze veranderingen zijn vervolgens weer digitaal af te lezen op de meetapparatuur.
Middels de verkregen informatie in deze techniek is het mogelijk om vochtschema’s in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan puntsmetingen waarbij wij enkele waarden op de wand, vloer of plafonds nemen en deze door het droogproces heen blijven controleren. Door dit proces wekelijks te herhalen is een vochtafname zichtbaar en kunnen exacte opleverdata’s berekend worden. Hiermee kunnen we dan ook al veelal een tot twee weken voor oplevering dit al terug communiceren waardoor de overige herstelwerkzaamheden aansluitend op het beëindigen van het proces kunnen aanvangen zonder wachttijd i.v.m. planningen e.d..
Ook is het mogelijk om een rastermeting ten uitvoer te brengen. De rastermeting is een methode om de hoeveelheid vochtlasten in de constructie visueel te verkrijgen. Hieronder treft u een voorbeeld aan van een vloer waar een dergelijke rastermeting ten uitvoer is gebracht.

75 75 76 81 91 95 101 110 95 92 75 71 70
73 74 75 83 113 134 139 143 130 125 109 75 73
72 74 81 92 132 148 153 157 155 142 123 83 75
71 73 83 94 115 128 127 138 115 112 108 86 78
71 71 75 79 78 73 73 81 92 101 105 96 79

Carbid metingen
carbidPompe Droogtechniek Nederland B.V. gebruikt ook nog de oude maar vertrouwde carbid metingen voor het meten van vocht in anhydriet-, zandcementdek-, en betonvloeren. Deze carbidmeettechniek is een van de meest betrouwbare meet methoden om het absolute vochtgehalte in de vloeren vast te stellen. Daarnaast is de carbid meting tot op heden de enige rechtsgeldige meet methode.

Relatieve luchtvochtigheid-, temperatuur-, en dauwpuntmetingen
Pompe Droogtechniek heeft voor iedere meting zijn eigen apparatuur. Alle apparatuur is geeikt en hiermee kunnen dan ook absolute waarden worden gemeten. Middels de RV-meting in combinatie met de temperatuur meting op oppervlaktes kan middels een formule het dauwpunt berekend worden. Dit is met name handig om vocht overlasten terug te refereren die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door koudebruggen. Koudebruggen zijn meestal niet direct te refereren waardoor een vochtlast niet gelieerd kan worden aan een directe lekkage en veelal veel hak- en breekwerkzaamheden worden verricht. Door de nauwkeurige metingen ten uitvoer te brengen is een dergelijk probleem snel te achterhalen.

IR-metingen (warmtebeelden)
vloerverwarming-thermisch1-226x300Deze worden in de droogtechniek veelal gebruikt om vochtlasten waar te nemen. Vocht is namelijk kouder dan de omliggende constructies waardoor deze zichtbaar worden middels deze techniek. Daarnaast wordt deze veelal gebruikt om leidingwerk in kaart te brengen alvorens er gaten worden aangebracht ten tijde van een isolatievloer droging. Hierdoor kan er voor vrijwel 100% uitgesloten worden dat er leidingwerk ten tijde van deze werkzaamheden beschadigd raakt. Tevens wordt deze veelvuldig ingezet in de lekdetectie om lekkages snel op te kunnen sporen. Kijk voor meer informatie over lekdetectie op lekkage.nl